Кошик покупок
  • Ваш кошик порожній :(

Згода на обробку персональних даних

Я, відповідно до зазначеної мною інформації на сайті https://gorillasbbq.com/, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю фізична особа - підприємець Романченко Денис Ігорович, дата і номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця : дата 03.11.2020 номер 2001030000000110577. Адреса для листування та прийняття будь-яких пропозицій, звернень, скарг: 69002, г. Запорожье, ул. Шкільна 32, оф. 114, магазин Gorillas BBQ. (Далі - Товариство) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене), власником яких є вказане Товариство, на наступних умовах:

1.Ціль обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції власників, дилерських центрів власника, і інших партнерів власника, вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місця продажу товарів з використанням рекламних акції, що проводяться виробником товарів і / або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб'єкта Особиста конфігурація их даних.

2. Цілі обробки персональних даних:

1) збір інформації щодо товарів, споживачів товарів, експлуатації товарів споживачами, виявлених недоліків (браку, поломок і т.п.) товарів і їх причин;

2) виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов'язань перед споживачами;

3) ведення статистики звернень споживачів та недоліків товарів, поломок і шлюбу, їхні причини;

4) надання інформації споживачам про товари, їх виробника і продавців;

5) виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;

6) виконання інших вимог чинного законодавства України.

3. Склад і обсяг персональних даних, які можуть збиратися і оброблятися:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) дата народження;

3) підлогу;

4) адреса;

5) інші відомості про факти та обставини, що характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);

6) відомості про засоби зв'язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти тощо).

4. Термін зберігання персональних даних:

персональні дані будуть зберігатися протягом терміну, необхідного для досягнення зазначених вище цілей і цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення терміну зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зберігання персональних даних буде здійснюватися Товариством за своїм місцезнаходженням, а також можливо розпорядниками, зазначеними в п.6.

5. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних: Персональні дані будуть використовуватися Товариством та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється тільки відповідно до їхніх трудових обов'язків. Суспільство і розпорядники персональних даних приймати необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

Суспільство і розпорядники персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних; здійснювати збір в обсязі, необхідному для вищезазначених цілей і цілей; реєстрацію, накопичення, адаптації, зміна, відновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам персональних даних і третім особам, зазначеним у цій згоді; зберігати персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених цілей і цілей; знищувати персональні дані після закінчення терміну їх зберігання.

6. Порядок поширення персональних даних: Персональні дані, зібрані Товариством, можуть бути поширені (передані) Товариством з метою та цілями, зазначеними вище в цій згоді, розпорядникам персональних даних, здійснювати обробку персональних даних за дорученням Товариства, до яких відносяться, третім особам, з якими Товариство або розпорядники